Retour

In drie gevallen is het mogelijk, nadat je ons via een e-mail (info@wafelijzerwinkel.com) of het contactformulier op de hoogte hebt gebracht, om een product te retourneren.

A. Heb je een product ontvangen dat je niet besteld had?
Allereerst: excuses! Als je een product hebt ontvangen dat je niet hebt besteld, kun je deze natuurlijk naar ons terugsturen. Wij ruilen het product voor je om en we vergoeden de standaardverzendkosten die je maakt, omdat het onze fout is. Hoe werkt als volgt:

 1. Wij ontvangen graag binnen 14 dagen na bezorging een e-mail (info@wafelijzerwinkel.com) waarin je aangeeft wat er is misgegaan. Zonder e-mail kunnen wij het product helaas niet retour nemen. In de e-mail beschrijf je:
  1. welk product je hebt ontvangen
  2. welk product je hebt besteld
  3. je naam en adresgegevens
 2. Wij nemen contact met je op over de retourzending en vergoeden de verzendkosten die je hebt gemaakt.

B.Het product is defect
Allereerst: supervervelend! We doen ons best om het voor je op te lossen, ervan uitgaand dat jij het product hebt gebruikt zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Stuur ons een e-mail (info@wafelijzerwinkel.com) met minimaal de volgende details:

 • om welk product gaat het
 • wanneer je het product heb gekocht
 • wat is er defect
 • wanneer het om een zichtbaar defect ben je verplicht ons een foto mee te sturen.

C. Herroepingsrecht
Je recht op 14 dagen bedenktijd. Deze bedenktijd gaat in op de dag dat jij je bestelling hebt ontvangen. Hoe werkt het herroepingsrecht?

 1. Je stuurt ons binnen 14 dagen nadat je het product ontvangen hebt een schriftelijke verklaring via e-mail (info@wafelijzerwinkel.com) om ons op de hoogte te stellen van je beslissing om de overeenkomst te herroepen. In deze e-mail vermeld je het ordernummer, het product of de producten die je terugstuurt en je contactgegevens inclusief rekeningnummer. Je kunt ook gebruik maken van dit modelformulier. Wij sturen je een ontvangstbevestiging en je kunt het product terugsturen. De verzendkosten zijn hierbij voor de consument. 
 2. Wij storten je aankoopbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van het product terug.

Meer over het herroepingsrecht uit onze algemene voorwaarden:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Het uitgangspunt is dat hij het product op dezelfde wijze kan beoordelen als in een winkel. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Let op:
Indien er een product wordt geretourneerd dat wordt aangemeld als defect of product dat niet is besteld en dit blijkt niet het geval, dan worden er €25 onderzoekskosten in rekening gebracht.